би чамдаа зөв
бусдаас давуу эрхтэй, бурууг хийсэн үед нь шийтгэх чадалтай гэдгээ илэрхийлэх үг