ЖИШИХ III

1. Жишүү болгох, гажих, таших: жишиж явах (жишүү явах), зам жиших (зам таших) - дэлгэрэнгүй... Д.Нямаа. Тэмээний нутаг;


2. Уруудах, гадны нөлөөгөөр зүг чиглэлээ алдах - Замаас бүр жишээд явчихлаа шүү дээ. Н.Банзрагч. дэлгэрэнгүй...

жишиж явах жишүү явах
зам жиших зам таших