ЁР III

Ёо-гоор эхэлсэн үгэнд хүч нэмэгдүүлэх сул үг: ёр ёмбогор (шов шомбогор, төв төмбөгөр, ов овгор).

Ижил үг:

ЕР I

ЕР II

ЕР III:

ЁР I

ЁР II: