ЕР I

Есөн арав; ная дээр арвыг нэмсэн нь: ер дэх (ерд тохиолдсон нь, ердүгээрх), ер хүртэл дэлгэрэнгүй... (тоолсоор ер болоход зогсох), ерэн адуу (наян есийн дараах тооны адуу), ерэн есөн тэнгэр (бөөгийн шашны тэнгэр; зүүн зүгийн буюу муу зүгийн дөчин дөрөв, баруун зүгийн буюу сайн зүгийн тавин таван тэнгэр), ерэн тав (ер дээр тавыг нэмсэн тоо) - Чингис хаан томилсноор мянгатын ноёд ерэн таван хүн болов. Монголын нууц товчоо., их цагаан морь ерэн давхар тохомтой [оньсого] (хус мод).

ер дэх ерд тохиолдсон нь, ердүгээрх
ер хүртэл тоолох тоолсоор ер болоход зогсох
ерэн адуу наян есийн дараах тооны адуу
ерэн есөн тэнгэр бөөгийн шашны тэнгэр зүүн зүгийн буюу муу зүгийн дөчин дөрөв, баруун зүгийн буюу сайн зүгийн тавин таван тэнгэр
ерэн тав ер дээр тавыг нэмсэн тоо
их цагаан морь ерэн давхар тохомтой хус мод
Ижил үг:

ЕР II

ЕР III:

ЁР I

ЁР II:

ЁР III