ЁР I

Ямар нэг юмны сайн муу, бүтэх эсэхийг урьдаас мэдэх сэрэл, зөн: ёр орох (ямар нэг хэргийн сайн муу дэлгэрэнгүй...

ёр орох ямар нэг хэргийн сайн муу болохын бэлгэ тэмдэг урьдаас мэдрэгдэх
муу ёр муу зөн
сайн ёр бэлгэ дэмбэрэл
ёрын үг сэжиг хүрэм үг
ёрын дуу муу муухайг зөгнөсөн дуу
ёрын амьтан сэжиглэж аймаар амьтан, бузрын амьтан
ёрын өвчин амархан халдаж тусдаг, хүрвэл мөд эдгэрдэггүй, нэн зовуурьтай өвчин
ёрын хүн жигшин зэвүүцмээр, өөдгүй муу хүн
бэлгэ ёр ёр тэмдэг
ёр бэлгэ зөн бэлгэ, далд сэрэхүй
ёс мэдэхгүй хүн ёр халдахгүй муу юмнаас сэжиглэхгүй бол муу үр нөлөө нь тусахгүй гэсэн санаа
Ижил үг:

ЕР I

ЕР II

ЕР III:

ЁР II:

ЁР III