ЁРВОГОР

1. Адасга зэрэг юмны зах сэжүүр эртийж сөрдийсөн байдал;


2. Уул, хад цохио зэргийн бусдаас өндөр харагдах байдал - Урд уулын ёрвогор оройгоор цас бударна. Ц.Уламбаяр. дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Хүний хэдэр хэгжүүн, тоомсоргүй зан байдал.