ЁРВОН

Уул, хадны ёрвойж тогтсон онцгой байдал: орвон ёрвон [хоршоо] (эрвэн сэрвэн) - Их ойн дунд дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Их хувь заяа.