ЁРВОГОНОХ

1. Ёрвогор юмны үзүүр байн байн босож ирэх;


2. Урваганах, ярваганах.