ЁР II:
/ амьтан /

ёр гөрөөс (нэгэн зүйл гөрөөс).

Ижил үг:

ЕР I

ЕР II

ЕР III:

ЁР I

ЁР III