ЕРГӨӨТЭЙ

1. Ергөө явдалтай - Дөрвөн настай халиун нь хө, дөрөөгөө жийхээр ергөөтэй дөө хөө. ААЗ;


2. Доргио, донсолгоотой.