ЕРГҮҮЛЭХ

Ергөө явдлаар явуулах: зэгсэн ергүүлэх (ергөө явдлаар бузгай явуулах), сайн ергүүлэх дэлгэрэнгүй...

зэгсэн ергүүлэх ергөө явдлаар бузгай явуулах
сайн ергүүлэх зэгсэн ергүүлэх ергөө явдлаа алдахгүй байх