ЕРД I

Зүгээр, эгэл жирийн, энгийн, ердийн, хэвийн - Ердийн зохиол гэж нэрлэж дэлхий дахинаар хэрэглэжээ. дэлгэрэнгүй... ердийн ажил (жирийн ажил), ердийн байдал (эгэл байдал), ердийн өдөр (энгийн өдөр), ердийн тээвэр (ердийн хөсөг), ердийн зүйл (дасал болсон зүйл) - Аав, ээжийн минь тухай, дүү нар хийгээд бидний амьдрал, сургуулийн он жилүүдийн тухай хэн ч хариулчихаар ердийн зүйл асуув. Д. Гармаа. Бурхан багшаа худалдсан нь., ердийн үзэгдэл (тогтсон хэвшил, үзэгдэл), ердийн хэрэгцээ (байнгын хэрэгцээ), ердийн амьдрал (байдаг л амьдрал), ердийн хөсөг (үхэр, адуу, тэмээн тэрэг, ачлага тээвэр) - Бид ердийн хөсөг ашиглах тухай ярьсаар л байна. С. Эрдэнэ. Зүүдний цагаан унага., ердийн хэрэг (эгэл жирийн хэрэг) - Түлээ түлш, хоол хүнс дуусаж гадна дотноос хөл хоригдож гудамжаар буун дуу гарах нь ердийн хэрэг болж зэрлэг сумаас айсан хүмүүс гэртээ суух, эсхүл дүрвэх боллоо. С. Удвал. Их хувь заяа., ердийнхөөс том хэмжээний (хэвийн хэмжээнээс том), ердийн сархи [ургамал] (малгай нь ягаан саарал өнгөтэй, дундаа хонхортой, салслаг шилбэ нь малгайнаасаа цайвар, нэг зүйл салбант мөөг, давсалж хүнсэнд хэрэглэдэг).

ердийн ажил жирийн ажил
ердийн байдал эгэл байдал
ердийн өдөр энгийн өдөр
ердийн тээвэр ердийн хөсөг
ердийн зүйл дасал болсон зүйл
ердийн үзэгдэл тогтсон хэвшил, үзэгдэл
ердийн хэрэгцээ байнгын хэрэгцээ
ердийн амьдрал байдаг л амьдрал
ердийн хөсөг үхэр, адуу, тэмээн тэрэг, ачлага тээвэр
ердийн хэрэг эгэл жирийн хэрэг
ердийнхөөс том хэмжээний хэвийн хэмжээнээс том
ердийн сархи малгай нь ягаан саарал өнгөтэй, дундаа хонхортой, салслаг шилбэ нь малгайнаасаа цайвар, нэг зүйл салбант мөөг, давсалж хүнсэнд хэрэглэдэг
Ижил үг:

ЕРД II

ЕРД III

ЕРД IV:

ЕРД V