ЕРДҮГЭЭР

Ер гэдэг тооны дэсэлсэн хэлбэр, дугаарласан зүйлийн ерд тохиох нь: ердүгээр байр (ер гэсэн дугаар дэлгэрэнгүй...

ердүгээр байр ер гэсэн дугаар бүхий байр
ердүгээр зөрлөг зөрлөгийн ер дэх нь
ердүгээр хуудас дугаарласан хуудасны ер дэх нь