ЕРМААЛАХ

Ермаагаар амтлах: шөл ермаалах (шөлөнд ермаа хийж амт оруулах).