ЕРМАА
/ ургамал /

1. Цагаан гаа: ермаагийн ханд (цагаан гааны ханд);


2. Халуун оронд ургадаг Сүлүү цэцэгтэн овгийн нэгэн зүйл навч зулгарахгүй бут мод; харавтар үнсэн өнгөт холтостой, өдлөг нийлмэл навчтай, халуувтар дэлгэрэнгүй...
ермаагийн ханд цагаан гааны ханд
ермаагийн навч ермаа модны навч