ЕРМААЛАГ
/ ургамал /

Нэг зүйл хаварсал; ермаа өвс.