ЕРДӨӨ

1. Угаасаа, угтаа, ер нь, огт - Энд уулзана гэж ердөө санасангүй, зориг хатуужил гаргаж эрэлцсэнд би их дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Та бид уулзана., ердөө болохгүй (огт болохгүй) - Чөтгөр бугтай газраар бол энэ морийг унаж явж ердөө болохгүй. Ц. Дамдинсүрэн. Морь шинжээч Жомбоо хүү., ердөө зөв (угтаа зөв), ердөө тийм (харин тийм), ердөө хэрэггүй (угаасаа хэрэггүй) - Хэрвээ манай аймагт үлийн хөх тархсан газар бүрд солонго өсгөвөл тэр их хор, тариа будаа, нисэх онгоц ердөө хэрэггүй. Л. Түдэв. Солонгын сүрэг., ердөө мэдэхгүй (огт мэдэхгүй) - Батхуяг манай хошууны хүн гэх боловч багадаа нутгаасаа гарчихсан тул газар нутаг ердөө мэдэхгүй хүн байв. Ц. Дамдинсүрэн. Хууч яриа., ердөө санахгүй (юу ч санахгүй), ердөө явж үзээгүй (нэг ч удаа явж үзээгүй);


2. Зөвхөн, дөнгөж: ердөө ганц удаа (зөвхөн ганц удаа), ердөө энэ (байгаа нь л энэ) - Олон зуун хониноос минь дэлгэрэнгүй... Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол.

ердөө болохгүй огт болохгүй
ердөө зөв угтаа зөв
ердөө тийм харин тийм
ердөө хэрэггүй угаасаа хэрэггүй
ердөө мэдэхгүй огт мэдэхгүй
ердөө санахгүй юу ч санахгүй
ердөө явж үзээгүй нэг ч удаа явж үзээгүй
ердөө ганц удаа зөвхөн ганц удаа
ердөө энэ байгаа нь л энэ