ЕРГӨӨ I

Морины шогших, хатирах хоёрын дундуур ширүүвтэрхэн явдал: ергөө сайтай (ергөн явахдаа гаргуун), дэлгэрэнгүй...

ергөө сайтай ергөн явахдаа гаргуун
морьдын ергөө морьдын шогших, хатирах хоёрын дундах явдал
Ижил үг:

ЕРГӨӨ II