морьдын ергөө
морьдын шогших, хатирах хоёрын дундах явдал