ДЭЛТ

Дэл бүхий: босоо дэлт морь (дэл нь босоо ургасан морь), *дэлт цоож (дэл маягаар дэлгэрэнгүй...

босоо дэлт морь дэл нь босоо ургасан морь
дэлт цоож дэл маягаар засаж, урласан цоож
дэлт бүргэд сэг улайгаар хооллодог нэгэн зүйл бүргэд
дэлт мод хоёр тал нь хумигардуу бөгөөд дэллэсэн бүдүүн гол бүхий навчтай, хавар цэцэглэдэг нэгэн зүйл навчит мод арчил бургас
дэлт харгана маш их өргөстэй, бүдүүн иштэй сөөг
дэлт чоно зантгар толгойтой, бүдүүн хүзүүтэй, хүчирхэг шүдтэй, урд хөл нь майга, богинохон сүүлтэй, сэрвээ нуруу дагуу дэл бүхий нэгэн зүйл цөөвөр чоно