ДЭЛҮҮН

1. Цус төлжүүлэх болон эсийн дархлаанд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг, хэвлийн зүүн дээд хэсэгт байрлах, цулцан эрхтэн: дэлгэрэнгүй...


2. Дэлүү үрэвсэж өвчлөх өвчин: дэлүү тусах (дэлүү өвчлөх) - Чи ёстой гүзээнд наалдсан дэлүү болоо шив дээ. С.Эрдэнэ. Өгүүллэгүүд., дэлбэ алгадаж дэлүү наах, шалба алгадаж шавар наах [зүйр цэцэн үг] (ширүүлэн хатуурхсанаа зөөлрөн аргадах гэсэн санаа).

дэлүү томрох дэлүү хөөх өвчин
дэлүү тусах дэлүү өвчлөх
дэлбэ алгадаж дэлүү наах, шалба алгадаж шавар наах ширүүлэн хатуурхсанаа зөөлрөн аргадах гэсэн санаа