ДЭЛҮҮЛЭХ I

Нумын хөвч татуулах.

Ижил үг:

ДЭЛҮҮЛЭХ II