ДЭЛҮҮРЭХ I

1. Эх мал өөр төлийг ялгахгүй юм уу, эсвэл буруу таньж хөхүүлэх;


2. Мал сүргээс салж дэмий тэнэн явах;
3. [шилжсэн] Гадуур сэлгүүцэн тэнэх - Чи хаагуур дэлүүрч яваад ирэв. Яриа;
4. [шилжсэн] Хамаагүй хүнд хэлэх ёсгүй үг хэлэх, дэмий чалчин ярих, хадууран ярих: дэмий үг дэлүүрэх (дэмий үг ярих).

Ижил үг:

ДЭЛҮҮРЭХ II