ДЭЛХИЙ II

Хамгийн их хайрлах хаацайлах зүйл: айхад амь дэлхий (айхад амь хайран).

Ижил үг:

ДЭЛХИЙ I

ДЭЛХИЙ III: