ДЭЛХЭН

Том, уужим - Шалан дээгүүр дэлхэн бутарсан улаан шагайнуудыг гайхан харж, хэдэн морь, хэдэн тэмээ, мөн хэдэн ямаа, дэлгэрэнгүй... Д. Батбаяр. Турхан хатны зүүд.