ДУГААР

1. Нэг төрлийн олон юмны дэс дараалсан тоо: байшингийн дугаар (байшинг дэсэд оруулсан тоо, хуваарь), дэлгэрэнгүй...


2. Юмны зэрэг дэс: дугааргүй гурил (чанарын зэрэггүй сайн гурил), хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга (туслах үүрэгтэй дэлгэрэнгүй...
3. Тоо дарааг нууцлан өгүүлэхэд: дугаар анги (армийн аль нэг анги салбар), дугаар морьт хороо (армийн аль нэг морьт дэлгэрэнгүй...
байшингийн дугаар байшинг дэсэд оруулсан тоо, хуваарь
баримтын дугаар хэд дэх баримт болохыг нотлох тоот
сэтгүүлийн дугаар сэтгүүлийн цуврал
дугаар гурав дэс гурав
дугааргүй гурил чанарын зэрэггүй сайн гурил
хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга туслах үүрэгтэй нарийн бичгийн дарга
дугаар номер дэсэлж дугаарласан тоо
дугаар анги армийн аль нэг анги салбар
дугаар морьт хороо армийн аль нэг морьт хороо