ДУГААРТ

Дугаар бий - Би тэр үед ижийтэй хамт байж арьс шир авдаг байсан болохоор ямар нэхийг, ямар дугаарт авахыг сайн дэлгэрэнгүй... С. Удвал. Одгэрэл.