ДУГАРАА I

Найранд оролцож буй хүн бүхэнд алгасалгүй ээлжлэн барих айраг, архи: дугараа барих (а. Найр цэнгэлд дэлгэрэнгүй...

дугараа барих а. Найр цэнгэлд айраг архийг нийтэд дэс дараагаар өгөх; б. Ая дуу өргөх
дугараа өргөх дугараа барих
дугараа тогтоох дугарааны айраг архийг хүртэх, уух
ая дууны дугараа амсаж хүртсэний дараа заавал дуу дуулах ёстой дугараа дуулахгүй бол торгуулна
анхны дугараа хамгийн эхэнд зочдод барих дугараа
Ижил үг:

ДУГАРАА II