ДУГАРИГЛАХ

Дугариг хэлбэртэй болгох, дугуй болгох: дугариглан хэвтэх (а. Цагариглан эвхэрч хэвтэх; б. Олуул дэлгэрэнгүй...

дугариглан хэвтэх а. Цагариглан эвхэрч хэвтэх б. Олуул тойрон хэвтэх
ханаа дугариглах гэрийн ханыг тойруулан босгох