ДУГАРАА II

Ээлж дараа; дэс дарааллаараа: ээлж дугараагаараа зогсох (дэс дарааллаараа зогсох).

Ижил үг:

ДУГАРАА I