ДУГААРГҮЙ

Дугаар байхгүй, дэс дараагүй, эмх цэгцгүй - Нэгэн үе ийм нэг дугааргүй машин жолоодсон үнэмлэхгүй жолооч бий дэлгэрэнгүй... С. Дашдооров. Говийн өндөр.