ДАВЛАГАА

Усны их долгион: давлагаа хаялах (давлагаа ар араасаа эргээ цохилох) - Салхи исгэрч хүйтэн ногоон дэлгэрэнгүй... С. Эрдэнэ. Изабелла., давлагаа хээ (усны их долгионыг дүрсэлсэн хээ), далайн давлагаа (далайн усны ихээхэн долгио) - Майхны тэртээгээс тив дэлхий даяар цуутай нэгэн хамтлагийн дуу хоолой ханан хясаа мөргөн сувдрах далайн давлагаа, хаана буухаа мэдэхгүй түг түмэн цахлайг сэтгэлд нисгэн хангинана. А. Шартолгой. Үүлэн чөлөөний нар., усны давлагаа (усны их долгио), давлагаанаас хамгаалах далан (усан буудлын усан санг давлагаанаас хамгаалдаг усан техникийн байгууламж) - Нуурын цэнхэр давлагаа холын зэрэглээнд тодрон үзэгдэнэ. Н.Батбаяр. Өндөрт хатгасан туг., давлагаа орд [одон орон] (дэлхийн өмнөд хагасын одны орд).

давлагаа хаялах

давлагаа ар араасаа эргээ цохилох

давлагаа хээ

усны их долгионыг дүрсэлсэн хээ

далайн давлагаа

далайн усны ихээхэн долгио

усны давлагаа

усны их долгио

давлагаанаас хамгаалах далан

усан буудлын усан санг давлагаанаас хамгаалдаг усан техникийн байгууламж

давлагаа орд

дэлхийн өмнөд хагасын одны орд