давлагаа хаялах

давлагаа ар араасаа эргээ цохилох