ГААЛЬ

1. Татвар, хураамж: гааль авах (хил нэвтрэх бараанаас татвар авах), гааль тушаах дэлгэрэнгүй...


2. Хил нэвтэрч буй зорчигч, барааг шалгах байгууллага: гааль байгуулах (гаалийн хэрэг эрхлэх газар байгуулах), гаалийн дэлгэрэнгүй... (гааль хураах алба), гаалийн байцаагч (гаалийн алба эрхэлсэн ажилтан), гаалийн мэдүүлэг (гаалиар орж гарах зорчигч, барааны мэдүүлэг) - Гаднаас орж ирэгсэд гаалийн мэдүүлэг бөглөж, чемодан цүнх нь талаар нэг хөглөрнө. Д. Гармаа. Харуул Алтай., гаалийн үзлэг (гаалиар орж гарах зорчигч, барааг шалгаж үзэх), гаалийн хороо (гааль хураах, гаальтай холбоотой элдэв хэргийг эрхлэх газар).

гааль авах хил нэвтрэх бараанаас татвар авах
гааль тушаах хил нэвтрэх бараанд татвар төлөх
гаалийн хураамж гаалийн бүрдүүлэлт, үйлчилгээ, бараа хадгалуулсны хөлс
гаалийн хууль гаалийн үйл ажиллагаа, хяналт шалгалт, хураамжтай холбоо бүхий харилцааг зохицуулах хууль
барааны гааль авч яваа бараанаас авах татвар
хилийн гааль хилээр гарч, орж байгаа барааг шалгаж үзэх, түүнд татвар ноогдуулах
худалдааны гааль худалдах бараанаас авах татвар
гааль сүй хилийн хураамж, татвар
гааль түрээс тухайн барааны үнээс хувь бодож татварласан нь
гааль татвар улсын хилээр орж гарч буй зүйлээс хувь бодож татварлаж авах зүйл
гааль байгуулах гаалийн хэрэг эрхлэх газар байгуулах
гаалийн алба гааль хураах алба
гаалийн байцаагч гаалийн алба эрхэлсэн ажилтан
гаалийн мэдүүлэг гаалиар орж гарах зорчигч, барааны мэдүүлэг
гаалийн үзлэг гаалиар орж гарах зорчигч, барааг шалгаж үзэх
гаалийн хороо гааль хураах, гаальтай холбоотой элдэв хэргийг эрхлэх газар