ГААНС

Амны тамхи нэрж татах хэрэгсэл; гаанс бургуйдах (гаансны бохийг нь цэвэрлэх), гаанс дэлгэрэнгүй... (гутлын түрийнээс гаансаа сугалах), гаанс зуух (а. Гаанс амандаа зуух, гаансаар тамхи татах; б. [шилжсэн] Эрийн цээнд хүрэх), гаанс нэрэх (гаансаар тамхи татах), гаансны сэтгүүр (гаансны толгойн бөглөөг арилгадаг махир нарийн төмөр), гаанс сэтгүүрдэх (гаанс бургуйдах), гаанс түрийлэх (гаансаа гутлын түрийнд хавчуулах), гаанс тамхи төхөөрөх (тамхи татах хэрэгсэл бэлдэх, мод толгой бэлдэх), гаансны бохь (гаансны дотор тамхинаас тогтсон наалданги зүйл, бохь), гаансны гэр (гаанс хийх уут), гаансны мод (гаансны толгой, соруул хоёрын хоорондох нарийн шилбэ мод), гаансны соёо (гаансны сэтгүүр), гаансны соруул (гаансны аманд зуух хэсэг), гаансны толгой (тамхи нэрэх толгойн хэсэг), гаансны цохиур (тамхины үнсийг цохиж унагах, дахин тамхи нэрж татах хэрэгсэл), монгол гаанс (их төлөв төмөр толгойтой, хас, мана, пийсүү зэрэг үнэт чулуун соруултай, сум модон иштэй байна), гаанс тамхи [хоршоо] (тамхи болон түүнийг татах хэрэгсэл) - Галын захад байгаа гаанс тамхи хэнийх вэ. ААЗ.

гаанс бургуйдах гаансны бохийг нь цэвэрлэх
гаанс гаргах гутлын түрийнээс гаансаа сугалах
гаанс зуух а. Гаанс амандаа зуух, гаансаар тамхи татах; б. [шилжсэн] Эрийн цээнд хүрэх
гаанс нэрэх гаансаар тамхи татах
гаансны сэтгүүр гаансны толгойн бөглөөг арилгадаг махир нарийн төмөр
гаанс сэтгүүрдэх гаанс бургуйдах
гаанс түрийлэх гаансаа гутлын түрийнд хавчуулах
гаанс тамхи төхөөрөх тамхи татах хэрэгсэл бэлдэх, мод толгой бэлдэх
гаансны бохь гаансны дотор тамхинаас тогтсон наалданги зүйл, бохь
гаансны гэр гаанс хийх уут
гаансны мод гаансны толгой, соруул хоёрын хоорондох нарийн шилбэ мод
гаансны соёо гаансны сэтгүүр
гаансны соруул гаансны аманд зуух хэсэг
гаансны толгой тамхи нэрэх толгойн хэсэг
гаансны цохиур тамхины үнсийг цохиж унагах, дахин тамхи нэрж татах хэрэгсэл
монгол гаанс их төлөв төмөр толгойтой, хас, мана, пийсүү зэрэг үнэт чулуун соруултай, сум модон иштэй байна
гаанс тамхи тамхи болон түүнийг татах хэрэгсэл