ГААНСАРХАХ

1. Олон гаанстай болох;


2. Гаансаараа гайхуулах;
3. Гаанс их зуудаг хүн болж харагдах - Гаансархаж явж шүдээ булгалах. ААЗ.