ГААРАХ

Улам нэмэгдэх, даамжрах, даврах - Муусайн хятадууд улам гаарч биднийг хөөх нь дутуу байна гэв. дэлгэрэнгүй... салхи гаарах (салхи улам ширүүсэх), аарах гаарах [хоршоо] (а. Дэндэх, хэтрэх; б. [шилжсэн] Дэмий түйвээх, хэрэлдэн шуугих), *гаарсан хүн гараа алдах (хэт даварвал юу ч үгүй хоцрох гэсэн санаа).

салхи гаарах салхи улам ширүүсэх
аарах гаарах а. Дэндэх, хэтрэх; б. [шилжсэн] Дэмий түйвээх, хэрэлдэн шуугих
гаарсан хүн гараа алдах хэт даварвал юу ч үгүй хоцрох гэсэн санаа