ГААТАЙ I

Ааг омогтой, ширүүн, догшин: гаатай омгорхог хүн (ширүүн зан авиртай хүн).

Ижил үг:

ГААТАЙ II

ГААТАЙ III

ГААТАЙ IV