ГАВ II

Ялтны хоёр гарын бугуйгаар холбож агдлах төмөр хэрэгсэл: гав зүүх (гавлах), гав хийх дэлгэрэнгүй...

гав зүүх гавлах
гав хийх а. Гав зохион бүтээх; б. Гав зүүх
гав гинж хэрэгтэн хүний гар, хөлөнд зүүж агдлах хэрэгсэл
гав дөнгө ялтны гар хөлийг холбох, хүзүүнд нь углах зүйл
гав тушаа гав гинж
Ижил үг:

ГАВ I

ГАВ III:

ГАВ IV:

ГАВ V:

ГАВ VI: