ГАВАЛ

1. Хүн, нугалмайтан амьтны толгойн ясны уураг тархи агуулсан хэсэг - Ташуураа гэнэт далайж гавал дунд нь буулгахад дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Араараа модтой биндэрьяа., гавлын хөндий (гавал доторх зай), гавлын яс (толгойн яс) - Гавлын яс аяга хэлбэртэй тул ийнхүү нэрлэв. Т. Очирхүү. Тэнгэрийн заадас., гавал аяга (хүний гавлын ясаар хийсэн аяга) -Долоон гавал аяга зорж хийв. Гэсэр тууж., гавал эрих (зуун найман хүний толгойн яснаас нэг нэг бөөрөнхий яс авч хийсэн тарни урихад хэрэглэх эрих), гавал ес (есөн нүхтэй даалуу), гавал сор [шашин] (бүтэн нойтон толгойг муу зайгаар дүүргээд сор болгон хаях нь), гавал хагаравч малгай дотроо, гар хугаравч ханцуй дотроо [зүйр цэцэн үг] (а. Өөр зуурын хэргийг өөр хоорондоо, дотроо шийдэх хэрэгтэй гэсэн санаа; б. Өөр зуурын шившгийг гадагш дэлгэрүүлэх хэрэггүй гэсэн санаа);


2. [шилжсэн] Ой сайтай, ухаантай: гавал хүүхэд (ой сайтай, ухаантай хүүхэд);
3. [техник] Машин техникийн эд ангийн таг, хавхаг: гавлын жийргэвч (хавхгийн жийргэвч).

гавлын хөндий гавал доторх зай
гавлын яс толгойн яс
гавал аяга хүний гавлын ясаар хийсэн аяга
гавал эрих зуун найман хүний толгойн яснаас нэг нэг бөөрөнхий яс авч хийсэн тарни урихад хэрэглэх эрих
гавал ес есөн нүхтэй даалуу
гавал сор бүтэн нойтон толгойг муу зайгаар дүүргээд сор болгон хаях нь
гавал хагаравч малгай дотроо, гар хугаравч ханцуй дотроо а. Өөр зуурын хэргийг өөр хоорондоо, дотроо шийдэх хэрэгтэй гэсэн санаа; б. Өөр зуурын шившгийг гадагш дэлгэрүүлж болохгүй гэсэн санаа
гавал хүүхэд толгой сайтай, ухаантай хүүхэд
гавлын жийргэвч хавхгийн жийргэвч