ГАВАР I

Үнэгний зулзага - Зурамны хүүхдийг гөлчгий, үнэгнийхийг гавар, туулайныхыг бөжин гэх жишээтэй ажээ. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ГАВАР II

ГАВАР III