ГАВЖ I
/ шашин /

1. Арван бэрх буюу цанидын гол судрыг судалж нэвтэрхий мэдсэн хүнд олгодог эрдмийн зэрэг цол: гавж дэлгэрэнгүй... (гавжийн дамжаа амжилттай барьж гавжийн мяндаг олох) - Гавж болохын тул бэлтгэсэн юмаа бүгдийг нийлүүлжээ. Д.Нацагдорж. Бүрэн түүвэр., гавжийн дамжаа барих (гавжийн зэрэг хамгаалах шалгалт өгөх), гавжийн мяндаг (гавжийн дамжаа дүүргэн зэрэг авсан хүн);


2. Гавжийн дамжаа барьсан хүн - Бодвол гавжийн нас дөч орчим болов уу. Д.Цэвэгмид. Хоньчин Найдан.

гавж болох гавжийн дамжаа амжилттай барьж гавжийн мяндаг олох
гавжийн дамжаа барих гавжийн зэрэг хамгаалах шалгалт өгөх
гавжийн мяндаг гавжийн дамжаа дүүргэн зэрэг авсан хүн
Ижил үг:

ГАВЖ II