ГАВИЛГАГҮЙ

Арчаагүй, арга чадваргүй - Гавилгагүй мунхгууд сурахыг хүсэвч, гантай тэнгэрийн үүл мэт арилдаг юм. ААЗ.