ГАВИХГҮЙ

1. Сайн биш, базаахгүй: тун гавихгүй (тун базаахгүй) - Зангаар номхон, царай зүсээр ч гавихгүй дэлгэрэнгүй... Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир.,


2. Ялихгүй, шалихгүй: гавихгүй амьтан (шалихгүй, дорой буурай хүн), гавихгүй зарлага (шалихгүй бага зардал), дэлгэрэнгүй...
тун гавихгүй тун базаахгүй
гавихгүй амьтан шалихгүй, дорой буурай хүн
гавихгүй зарлага шалихгүй бага зардал
гавихгүй юм шалихгүй юм, онц тоож үзэхээргүй юм