ГАВРАХ II

1. Эх адаггүй яриа дэлгэх;


2. Үглэх янших.

Ижил үг:

ГАВРАХ I