ГАВШГАЙ

Үйл явдал, ажил хөдөлмөрт түргэн шаламгай ханддаг, самбаатай - Эхнэр нь л түүний сүрхий гавшгай болсныг сайн мэдэх дэлгэрэнгүй... Ш.Гаадамба. Элбэг дээл., гавшгай ажиллах (шуурхай ажиллах), гавшгай ажилчин (шаламгай ажилчин), гавшгай алхах (хурдан, түргэн алхах), гавшгай бригад (шуурхай түргэн ажиллах хэсэг), гавшгай үйлчлэх (түргэн шуурхай үйлчлэх), гавшгай хөдөлмөр (шаламгай хөдөлмөр), гавшгай цэрэг (бүх цэргийн түрүүнд явах шаламгай цэрэг), гавшгай түргэн [хоршоо] (хурдан шалмаг), гавшгай шаламгай [хоршоо] (түргэн шуурхай), хурдан гавшгай [хоршоо] (түргэн шаламгай), хөнгөн гавшгай [хоршоо] (хурдан шуурхай, хурдан шаламгай, хурц сэргэлэн).

гавшгай ажиллах шуурхай ажиллах
гавшгай ажилчин шаламгай ажилчин
гавшгай алхах хурдан, түргэн алхах
гавшгай бригад шуурхай түргэн ажиллах хэсэг
гавшгай үйлчлэх түргэн шуурхай үйлчлэх
гавшгай хөдөлмөр шаламгай хөдөлмөр
гавшгай цэрэг бүх цэргийн түрүүнд явах шаламгай цэрэг
гавшгай түргэн хурдан шалмаг
гавшгай шаламгай түргэн шуурхай
хурдан гавшгай түргэн шаламгай
хөнгөн гавшгай хурдан шуурхай, хурдан шаламгай, хурц сэргэлэн