ГАВШГАЙЛАХ

1. Ажил үйлд шаламгайлан хандах, гавшгай ажиллах: гавшгайлан ажиллах (шаламгай ажиллах);


2. Яарах, түргэлэх: гавшгайлан урагшлах (шаламгайлан давших) - Ойрадын цэргийг давуу хүчээр даран устгах гэж гавшгайлан урагшилж дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Гүнж.

гавшгайлан ажиллах шаламгай ажиллах
гавшгайлан урагшлах шаламгайлан давших