ГАВЬЯАГҮЙ

1. Гавьяа багатай, гарамгай үйл хэрэг бүтээгээгүй - Би нэг их овойж товойсон гавьяагүй хүн. дэлгэрэнгүй...


2. Онцгой хувь зохиол үгүй - Би ч гавьяагүй хүн дээ. Яриа.