ГАВЬЯАРХАГ

Гавьяагаараа бардамнах зантай: гавьяархаг аашлах (гавьяагаараа түрий барих).