ГАВЬГҮЙ

1. Хэрэг явдлын санаанд хүрэхгүй, өөдтэй биш - Тэр чинь гавьгүй хүн байгаа юм. И.Дамбажав. Монгол үгийн дээж.,


2. Ялихгүй, бага, санаанд хүрэхгүй: цалин хөлс нь гавьгүй (цалин хөлс нь шалихгүй бага).